Výpočet termínů

1. období
DD.MM.RRRR DD/MM/RRRR
roků dnů
Další období
roků dnů