Počítače, správa, servis, programování. Praha

Jste podnikatel, malá kancelář, živnostník, student, senior či uživatel PC v Praze a okolí,  potřebujete opravit nebo koupit počítač,  čeká Vás instalace systému nebo programového vybavení,  je Váš počítač zavirovaný,  disk je nečitelný,  potřebujete zapojit síť, modem nebo tiskárnu,  chcete prezentaci firmy na internetu, webové stránky ? 
Pro Vás je tu náš nonstop servis. (Čipový systém pro školní družiny)

Instalace

Instalace a oprava systému
Oprava spouštění systému Windows Vista/7

Pokud systém Windows odmítne korektně nastartovat, existuje několik nástrojů, pomocí kterých se můžete pokusit systém opravit.
Možnosti opravy spouštění Windows byly u nových verzí systému přepracovány. Windows Vista/7 nahradily Konzolu zotavení z Windows XP nástrojem Možnosti obnovení systému (součást prostředí Windows RE ).
Prostředí a nástroje pro opravu systému by se měly automaticky spustit po chybě načítání systému. Ručně lze opravné nástroje spustit z instalačního DVD Windows nebo přímo z pevného disku, pokud byly výrobcem pc předinstalovány.

Oprava systému

I. z pevného disku
Pokuste se nejdříve zjistit, zda nejsou opravné nástroje již předinstalovány:

1. zapněte nebo restartujte pc
2. po zapnutí/restartu opakovaně stiskněte klávesu F8
3. ve startovací nabídce systému v oblasti pokročilých možností zavedení systému najděte a spusťte možnost Opravit tento počítač
4. zvolte jazyk a rozložení klávesnice
5. zadejte případné informace pro přihlášení
6. zvolte vhodný nástroj pro odstranění problému

II. z instalačního DVD Windows
V případě že nebyly opravné nástroje výrobcem pc předinstalovány nebo se je z různých důvodů nedaří spustit z pevného disku, nezbývá než k opravě použít instalační disk Windows:

1. zapněte nebo restartujte pc
2. vložte instalační disk do mechaniky
3. v BIOSu pc zkontrolujte, zda máte na prvním místě nastaveno spouštění pc z mechaniky
4. po výzvě libovolnou klávesou potvrďte spuštění z instalačního disku
5. zvolte nastavení jazyka, času a rozložení klávesnice
6. zvolte Opravit tento počítač
7. v případě zjištění problémů bude nabídnuta automatická oprava a restart pc
8. pokud nezvolíme automatickou opravu, bude nabídnuto okno s výběrem instalace systému, který chceme opravit
9. zvolte vhodný nástroj pro odstranění problému
Oprava spouštění systému
Asi nejčastěji používaný nástroj pro odstranění problémů se startem systému. Tento nástroj provede diagnostiku a pokusí se o automatickou opravu problémů se spuštěním systému. Za každým jednotlivým krokem, který nástroj provádí, je zpravidla uveden manuální způsob spuštění opravy z příkazového řádku prostředí Windows RE v případě, že dokážete odhadnout příčinu problému se spuštěním a urychlit tak opravu. Oprava spouštění systému se postupně pokusí odstranit problémy s:

1. poškozeným MBR, tabulkou oddílů
příznaky: pc po spuštění a provedení POST testů zůstane viset na černé obrazovce. Podle typu poškození MBR se zobrazí jedna z následujících zpráv:
- Invalid Partition Table (neplatná tabulka oddílů)
- Error Loading Operating System (chyba při zavádění operačního systému)
- Missing Operating System (chybějící operační systém)

příčiny:
- poškozený pevný disk
- chyba v ovladači, který při spuštění systému disku znemožní jeho správnou funkci
- viry

manuální způsob opravy:
bootrec /fixmbr – zajistí zápis nového záznamu MBR na systémový oddíl. Nedokáže však opravit poškozenou tabulku oddílů

2. poškozeným zaváděcím sektorem (boot sector)
příznaky: shodné jako v předchozím bodu, na obrazovce se může zobrazit jedna z následujících zpráv:
- A disk read error occurred (došlo k chybě při čtení disku)
- BOOTMGR is missing (chybí zavaděč bootmgr)
- BOOTMGR is compressed (zavaděč bootmgr je zkomprimován)

příčiny:
- poškozený pevný disk
- chyba v ovladači, který při spuštění systému disku znemožní jeho správnou funkci
- viry

manuální způsob opravy:
bootrec /fixboot – zajistí zápis nového zaváděcího sektoru na systémový oddíl. Pokud je systémová a spouštěcí jednotka rozdílná, je nutné příkaz spustit pro obě jednotky.

3. integritou disku

manuální způsob opravy:
nástroj chkdsk – všechny možnosti nástroje chkdsk zobrazíte zadáním příkazu chkdsk /?

4. integritou zaváděcích logů a logů událostí

manuální způsob opravy:
nástroj chkdsk – všechny možnosti nástroje chkdsk zobrazíte zadáním příkazu chkdsk /?

5. špatnou konfigurací souboru BCD (Boot Configuration Data) – soubor nahrazuje soubor Boot.ini systému Windows XP. U běžných pc používajících BIOS se soubor nachází ve složce \Boot\Bcd aktivního oddílu.
příznaky: po testu POST systému BIOS se na obrazovce může objevit jedna z následujících zpráv:
- Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem (systém Windows nemohl být spuštěn kvůli problému s konfigurací diskového hardwaru)
- Could not read from selected boot disk (nebylo možné číst z vybraného spouštěcího disku)
- Check boot path and disk hardware (zkontrolujte cestu pro spuštění a diskový hardware)

příčiny:
soubor BCD byl odstraněn, je poškozený nebo už neodkazuje na spouštěcí svazek, protože změnou nějakého oddílu došlo ke změně názvu daného svazku

manuální způsob opravy:
bootrec /scanos – vyhledá všechny instalace systému Windows na všech pevných discích a zobrazí položky, které se momentálně nenachází v úložišti BCD

bootrec /rebuildBcd – vyhledá všechny instalace systému Windows na všech pevných discích a nabídne možnost výběru položek, které se mají přidat do úložiště BCD

další možnosti nástroje bootrec zobrazíte zadáním příkazu bootrec /?

6. poškozením systémového podregistru
příznaky: komponenta Winload zobrazí po testu POST systému BIOS na obrazovce zprávu:
- Windows could not start because the following file is missing or corrupt: WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM (sytém Windows nebylo možné spustit, protože chybí nebo je poškozen následující soubor)

příčiny:
byl poškozen nebo smazán podregistr System, který obsahuje informace nezbytné pro spuštění systému

manuální způsob opravy:
Spuštění nástroje chkdsk z příkazového řádku prostředí Windows RE, nástroj se pokusí o opravu poškozeného svazku.
Pokud problém neodstraní, je nutné získat záložní kopii podregistru System z umístění %SYSTEMROOT%\System32\Config\RegBack a zkopírovat soubor s názvem System do složky Windows\System32\Config. Pokud nezabere, můžete ze stejného umístění zkusit využít soubor s názvem System.old, zkopírovat ho do stejného místa a změnit jeho název na System (ztratíte tak ale od té doby všechny provedené změny v konfiguraci systému a instalaci ovladačů zařízení).
Pokud ani tento postup nepomůže a měli jste povoleno vytváření bodů obnovy systému, můžete spustit nástroj Obnovení systému z příkazového řádku prostředí Windows RE a obnovit pc k datu, kdy fungoval správně.

7. chybějícími nebo poškozeními systémovými soubory, systémovými ovladači
příznaky: po testu POST systému BIOS se na obrazovce může objevit zpráva:
- Windows could not start because the following file is missing or corrupt (systém Windows nemohl být spuštěn, protože chybí nebo je poškozen následující soubor), následuje název příslušného souboru
- modrá obrazovka smrti se zprávou STOP: 0xC0000135 (Unable to Locate Component) (nebylo možné najít komponentu)

příčiny:
svazek, na němž se nachází požadované soubory je poškozený nebo došlo k odstranění, poškození jednoho nebo více systémových souborů, ovladačů

manuální způsob opravy:
Spuštění nástroje chkdsk z příkazového řádku prostředí Windows RE. Nástroj se pokusí o opravu poškozeného svazku a pokud nezjistí další problémy, je nutné získat požadované chybějící nebo poškozené soubory. Lze je získat ze složky %SYSTEMROOT%\winsxs\Backup, kde systém Windows ukládá kopie systémových souborů.

Pokud zde soubor není, je možné ho zkopírovat z jiného pc (soubor musí pocházet ze stejného servisního balíčku nebo opravy jako nahrazovaný soubor). V případě odstranění nebo poškození více systémových souborů musíme postup nahrazení souborů několikrát opakovat vždy po restartu systému a nahrazení požadovaného souboru.

8. problémy po instalaci nekompatibilních ovladačů, updatů, service packů

manuální způsob opravy:
spuštění nástroje Obnovení systému

9. základní diagnostika op. paměti, pevného disku

manuální způsob opravy:
Diagnostika paměti Windows ; chkdsk

Nástroj Oprava spouštění systému vytvoří po diagnostice log v umístění %SYSTEMROOT%\System32\LogFiles\Srt\SrtTrail.txt.


Obnovení systému
Systém Windows Vista/7 automaticky zaznamenává stav systému před instalací nových aplikací a ovladačů. Podmínkou použití tohoto nástroje jsou dříve vytvořené body obnovy. Při použití tohoto nástroje jsou zachována všechna uživatelská data.

Obnovení bitové kopie systému
Úplné obnovení pevného disku, dojde ke ztrátě všech dat uložených od poslední zálohy.

Diagnostika paměti Windows
Test paměti počítače.

Příkazový řádek
Nabízí mnoho užitečných nástrojů, ne všechny však lze spustit z prostředí Windows RE. Mezi nejdůležitější patří:

1. BCDEdit – provádění změn v souboru BCD – nástroj BCDEdit nahrazuje program Bootcfg z Windows XP. Tento nástroj je možné spouštět přímo ze systému Windows Vista/7, z nástrojů pro obnovení systému, funguje i ve starších verzích Windows (pokud je soubor BCDEdit dostupný). BCDEdit nabízí více možností nastavení než nástroj Konzola pro zotavení systému.
2. Bootrec – pro manuální opravu problémů s diskem (používá se v případě, kdy oprava spouštění systému nedokáže problém vyřešit automaticky).
3. Bootsect – nástroj se nachází ve složce \Boot instalačního DVD Windows Vista/7, slouží k aktualizaci záznamu MBR diskových oddílů pro přepnutí mezi správcem zavádění Windows Vista/7 a zavačečem Ntldr, který se používal v předchozích verzích systému Windows.
4. Diskpart – pro zobrazení informací o oddílech disku a jejich změn.
5. Format – pro formátování oddílů.
6. Chkdsk – pro vyhledávání a řešení některých problémů s disky.
7. Notepad – pro prohlížení log souborů a editaci konfiguračních souborů.
8. regedit – spustí editor registru pro ruční odstranění problémů.
Další možnosti


Rony - lokální: Rony
Serverová: Rony
XEN: Ubuntu - XEN
Realizace webových stránek:  PCtech   pctechwz@email.cz
Poslední změna: 18.05.2015 16:40
17520 návštěv do 19.05.2024