opravaAktualizaci.htm


Obsah

01. Run the network troubleshooter
02. Obnovení součástí služby Update
03.
04.

01. Run the network troubleshooter

Here's how:

  Right-click the network icon in the notification area and then select Troubleshoot problems. 
  Follow the steps in the wizard to diagnose and resolve your network problems.
  Run Windows Update again.


02. Obnovení součástí služby Update

1. Zastavit službu BITS, službu Windows Update a Kryptografickou službu


net stop bits
net stop wuauserv
net stop appidsvc
net stop cryptsvc

2. Odstraňte soubory qmgr*.dat


Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"

3. Při prvním pokusu o opravu tento krok vynechat - agresivní režim

Přejmenovat záložní kopie složky distribuce softwaru


Ren %systemroot%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.bak
Ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2.bak

Obnovit výchozí popisovač zabezpečení služby BITS a služby Windows Update


sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)

4. Opětovná registrace služeb BITS a služby Windows Update


cd /d %windir%\system32
  regsvr32.exe atl.dll
  regsvr32.exe urlmon.dll
  regsvr32.exe mshtml.dll
  regsvr32.exe shdocvw.dll
  regsvr32.exe browseui.dll
  regsvr32.exe jscript.dll
  regsvr32.exe vbscript.dll
  regsvr32.exe scrrun.dll
  regsvr32.exe msxml.dll
  regsvr32.exe msxml3.dll
  regsvr32.exe msxml6.dll
  regsvr32.exe actxprxy.dll
  regsvr32.exe softpub.dll
  regsvr32.exe wintrust.dll
  regsvr32.exe dssenh.dll
  regsvr32.exe rsaenh.dll
  regsvr32.exe gpkcsp.dll
  regsvr32.exe sccbase.dll
  regsvr32.exe slbcsp.dll
  regsvr32.exe cryptdlg.dll
  regsvr32.exe oleaut32.dll
  regsvr32.exe ole32.dll
  regsvr32.exe shell32.dll
  regsvr32.exe initpki.dll
  regsvr32.exe wuapi.dll
  regsvr32.exe wuaueng.dll
  regsvr32.exe wuaueng1.dll
  regsvr32.exe wucltui.dll
  regsvr32.exe wups.dll
  regsvr32.exe wups2.dll
  regsvr32.exe wuweb.dll
  regsvr32.exe qmgr.dll
  regsvr32.exe qmgrprxy.dll
  regsvr32.exe wucltux.dll
  regsvr32.exe muweb.dll
  regsvr32.exe wuwebv.dll

5. Obnova rozhraní Winsock


netsh winsock reset

6. Pro Windows XP ještě nakonfigurovat proxy server


proxycfg.exe -d

V jiných verzích OS


netsh winhttp reset proxy

7. Restart služby BITS, službu Windows Update a Kryptografické služby


  net start bits
  net start wuauserv
  net start appidsvc
  net start cryptsvc

8. Pouze pro Windows Vista - vyprázdnit frontu BITS


bitsadmin.exe /reset /allusers

9. Nainstalovat nejnovějšího agenta webu Windows Update

Při automatické instalaci agenta stačí zastavit a spustit službu Windows Update (pro WXP Automatic Updates)
Jinak postupovat dle:

https://support.microsoft.com/en-us/help/949104/how-to-update-the-windows-update-agent-to-the-latest-version

Na závěr restart počítače03.
04.